Welkom op Schiphol


Gevestigd op Schiphol? Meld u aan voor deelname

Welkom op Schiphol

Schiphol heet nieuwe ondernemers welkom

WELKOM OP SCHIPHOL UITGESTELD

De ontwikkelingen rond het corona-virus zijn in een stroomversnelling gekomen en gezien de (verwachte) ontwikkelingen, willen wij geen onnodige risico’s lopen. Wij hebben dan ook het besluit genomen het Welkom op Schiphol event uit te stellen. Heel jammer, maar een veilige omgeving voor uzelf, uw werknemers en de werknemers van PKF Wallast is belangrijker.
Wij hopen dat het virus snel onder controle is en dat we de nieuwkomers op en rond Schiphol dan op een later tijdstip in alle veiligheid hartelijk welkom kunnen heten.

Wij nodigen u te zijner tijd dan ook graag weer uit voor dit mooie event.

Wij wensen iedereen wijsheid en sterkte toe in deze onzekere tijden.

PKF Wallast