De bijeenkomsten

Op 4 juli 2012 vond ‘Welkom op Schiphol’ voor de eerste maal plaats. Hier vindt u een uitgebreider verslag en de foto’s.